عمارت فیروزه ای ایرانیان با نگرشی نو و حرفه ای در حوزه فروش آثار هنری و صنایع دستی ایران عزیزمان ، تیمی خلاق ، مسلط بر علم اقتصاد، عالم بر علم هنر ، پر نشاط و انگیزه و امیدوار به فردای روشن هنر ایران زمین.

 

رویدادها

تامین کننده آثار هنری پروژه های سینمایی

تامین کننده آثار هنری پروژه های سینمایی

برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی

برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی

زیبا سازی شهری(همکاری با شهرداری)

زیبا سازی شهری(همکاری با شهرداری)