عمارت فیروزه ای ایرانیان با نگرشی نو و حرفه ای در حوزه فروش آثار هنری و صنایع دستی ایران عزیزمان ، تیمی خلاق ، مسلط بر علم اقتصاد، عالم بر علم هنر ، پر نشاط و انگیزه و امیدوار به فردای روشن هنر ایران زمین.

 

عمارت فیروزه ای ایرانیان

عمارت فیروزه ای ایرانیان با نگرشی نو و حرفه ای در حوزه فروش آثار هنری و صنایع دستی ایران عزیزمان ، تیمی خلاق ، مسلط بر علم اقتصاد، عالم بر علم هنر ، پر نشاط و انگیزه و امیدوار به فردای روشن هنر ایران زمین. برنامه های شرکت مبتنی بر باورها و ارزش های آن برای رسیدن به هدف ، تنظیم و با استعانت از نیروی متعهد و متخصص تلاش خود را ادامه خواهد داد. همه اعضای شرکت بر این باورند که شرکت به عنوان یک خانواده بزرگ تجاری – هنری یکی از توانمندترین ها در نوع خود در دنیا می باشد.

فراخوان نمایشگاه های عمارت فیروزه ای ایرانیان

خدمات و فعالیت های عمارت فیروزه ای ایرانیان

برگزاری نمایشگاه های هنری

برگزاری نمایشگاه های هنری

تامین کننده آثار هنری

تامین کننده آثار هنری

حمایت و همکاری با هنرمندان

حمایت و همکاری با هنرمندان

خرید و فروش آثار هنری

خرید و فروش آثار هنری

۵۰۰

آثار

۱۵۰

هنرمندان